[LIVE] 안산시립합창단 제68회 정기연주회

https://youtu.be/5StBJl2Bo7s

Ansan City Choir [The Fisherman's Song(뱃노래) / Ji-Hun Park]

https://youtu.be/2czgmNnKDUI

Ansan City Choir ....Arirang(아리랑) / Arr. Kyu-Yung Chin

https://youtu.be/sPtGiv23TAM