Ansan City Choir [The Fisherman's Song(뱃노래) / Ji-Hun Park]

https://youtu.be/2czgmNnKDUI

Ansan City Choir ....Arirang(아리랑) / Arr. Kyu-Yung Chin

https://youtu.be/sPtGiv23TAM

Ansan City Choir...Sanctus / Frank Martin

https://youtu.be/eVAIXeAEXCc